Lớp tập huấn của Giáo sư Ara Tekian 12.2017

Lớp huấn luyện của Giáo sư Ara Tekian (Tiến sĩ, MHPE. Đại học Illinois ở Chicago) tiếp tục triển khai đợt 2 vào cuối năm 2017 ...

chưa xác định

Workshop lần này sẽ tập trung các nội dung về dạy và học lâm sàng, như:
1/ Bệnh nhân mô phỏng (standardized patients-SP) và thi lâm sàng theo cấu trúc mục tiêu (OSCE)
2/ Cách lập bảng thiết kế dành cho Câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQs) và OSCE
3/ Tập huấn case lâm sàng: giảng dạy 1 phút và mô hình SNAPPS
4/ Lượng giá quá trình & lượng giá sau cùng: bài kiểm tra lâm sàng mini (mini CEX)
5/ Tăng mức độ phân loại của các câu hỏi lượng giá và phân tích chi tiết
6/ Cải thiện lý luận lâm sàng thông qua Gợi nhớ khích lệ theo sơ đồ (CSR)
7/ Khám lâm sàng: trung tâm và nhóm (core and cluster)
8/ Thực hành tốt nhất trong dạy lâm sàng: lượng giá dựa trên sự hoàn thành nhiệm vụ
9/ Phản hồi cho sinh viên...
Các giảng viên và trợ giảng trẻ của Viện Y Sinh Dược/ DTU đã tham gia đầy đủ, học tập tích cực & hồ hởi sẵn sàng đưa những kiến thức mới lĩnh hội vào giảng dạy thực tế trong thời gian tới tại DTU.
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định
chưa xác định