THÔNG BÁO
Lịch Thi KTHP AVKC giai đoạn 2 HK1 2019-2020 (chính thức)

*** Các CVHT, BCS, BCH lớp thông báo đến sinh viên lớp để nắm lịch thi. *** CVHT nhắc nhỡ sinh viên đóng HP trước khi đi thi.

Lịch Thi KTHP các môn chung giai đoạn 2 HK1 2019-2020 (chính thức)

*** Các CVHT, BCS, BCH lớp thông báo đến sinh viên lớp để nắm lịch thi. *** CVHT nhắc nhỡ sinh viên đóng HP trước khi đi thi.

Danh sách Sinh viên Khoa Y đã mua bảo hiểm y tế năm 2020

*** Các CVHT, BCS, BCH các lớp thông báo đến các sinh viên lớp mình được biết.

TUẦN 18 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (K23YDK)

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK). Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Về việc Tham dự Chung kết và trao giải Lễ hội áo dài 2019

Thông báo số 1 (29-11-2019) Về việc Tham dự Chung kết và trao giải Lễ hội áo dài 2019 Theo như thông báo của BTC thì chiều nay, sẽ diễn ra buổi chung kết và trao giải Lễ hội áo dài 2019 - Trường Đại học Duy Tân, cụ thể: -------------------------------- Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 11 năm 2019 Địa điểm: Tại HT 613, Trường Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung - Đà Nẵng. --------------------------------- *** Khoa trân trọng thông báo đến các "toàn thể Tập thể, cá nhân tham gia dự thi Nét đẹp áo dài qua ảnh" biết để tham dự và nhận giải. *** Về thành phần tham dự: tất cả sinh viên Khoa Y (trừ những Lớp, Sinh viên có lịch học). CVHT, BCS Lớp có trách nhiệm thông báo, lập danh sách sinh viên của lớp tham gia để đánh giá đểm RL và gửi về Email: tranhuuminhdang.it@gmail.com để Khoa nắm tình hình. Trân trọng.