Thông Báo
THÔNG BÁO (V/v hướng dẫn thực hiện BHYT SV đợt 01 năm học 2017-2018)

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Duy Tân. - Các sinh viên đang theo học tại Trường. 1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh, sinh viên (Trừ những sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: Hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, quân đội… hoặc đã mua thẻ BHYT mà vẫn còn thời hạn sử dụng). ............

V.v Danh sách sinh viên có BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.9.2017

Kính gửi các CVHT, Sinh viên Khoa CVHT tải về xem sinh viên lớp mình sắp hết hạn BHYT, nhắc nhở và đôn đốc sinh viên đăng ký mua BHYT.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-ĐHDT ngày 05/09/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đánh giá rèn luyện cho sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 như sau: Thời gian đánh giá rèn luyện: Từ tuần 43 đến hết tuần 48 (từ ngày 22/05/2017 đến ngày 02/07/2017). Các Khoa nộp kết quả đánh giá rèn luyện về cho Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 03/07/2017.

THÔNG BÁO (V.v Điều chỉnh lịch học GDQP-AN khóa K22)

Thay đề nghị của Trường Quân Sự TP. Đà Nẵng lịch học GDQP-AN khóa K22 hệ đại học, cao đẳng điều chỉnh như sau: Các lớp học GDQP-AN buổi tối (phần thực hành tại Sân T.Q.Sự - Số 86 đường Nguyễn Chánh- Q. Liên Chiểu) chuyển sang học buổi chiều cùng ngày.