Tháng 9 - 2019
GÃY XƯƠNG CỦA VÕ SĨ

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1813737 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y, Đại học Duy Tân

VIÊM MÀNG NÃO DO NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS

Nguồn: Raul Recio, M.D., and Ana Perez-Ayala, M.D., Ph.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1801051 Dịch và tổng hợp: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, khoa Y.