Tháng 9 - 2019
VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT LIÊN KẾT VỚI TRẦM CẢM

Ngày 4 tháng 2 năm 2019 ASHLEY YEAGER 13K TRÊN: © ISTOCK.COM, CHRISCHRISW

Nghiên cứu chỉ ra: Bộ não nữ dường như trẻ trung hơn bộ não nam giới

Nghiên cứu của nhóm đã được công bố trên tạp chí PNAS MICRELLE STARR 5 THÁNG 2 NĂM 2019

Ung thư biểu mô tế bào vảy ở lòng bàn tay

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1814119 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân

VIÊM NẮP THANH QUẢN

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1816761 Người dịch: BS. Trần Châu Mỹ Thanh – Khoa Y – Trường Đại Học Duy Tân

LÁCH LỚN

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1901064 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà - Khoa Y, Trường đai học Duy Tân