Tháng 9 - 2019
UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO VẢY

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1814119 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Đại học Duy Tân

NÃO ÚNG THỦY TẮC NGHẼN

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1815973 Người dịch: BS. Phạm Thị Đào, Khoa Y, Đại học Duy Tân

U vàng ban vàng trong tăng cholesterol máu gia đình

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1616147 Người dịch: BS. Trần Thị Khánh Quỳnh – Khoa Y – Trường ĐH Duy Tân