June-2019
Nuốt phải các gói thuốc phiện chứa chì

Tác giả: Nasim Zamani, M.D.,and Hossein Hassanian-Moghaddam, M.D. Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, đại học Duy Tân Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1807901

Ghép tim và phổi từ người hiến bị nhiễm HCV cho người nhận không bị nhiễm bệnh

Tác giả: Ann E. Woolley, MD, Steve K. Singh, MD, Hilary J. Goldberg, MD, Hari R. Mallidi, MD, Michael M. Givertz, MD, Mandeep R. Mehra, MD, Antonio Coppolino, MD, Amanda E. Kusztos, BS, Megan E. Johnson, BA, Kaiwen Chen, BS, Esther A. Haddad, MD, John Fanikos, R.Ph., et al., Nhóm dùng thử HCV DONATE * Ngƣời dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, khoa Y, Đại học Duy Tân. Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812406

VIÊM ĐỘNG MẠCH VÀNH TRONG BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN IgG4

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1809588?query=featured_cardiology Người dịch: NGUYỄN THÙY DUNG – Khoa Y, Trường Đại học Duy Tân

KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CHUYÊN SÂU Ở BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG TUÝP 2 - THEO DÕI 15 NĂM

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1806802?query=featured_cardiology Người dịch: NGUYỄN THÙY DUNG – Khoa Y, Trường Đại học Duy Tân

Y KHOA THỜI CÔNG NGHỆ 4.0

Dân trí Thế giới đang bước vào cách mạng công nghệ 4.0, với ba nội dung cốt lõi của kỹ thuật số là trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật và dữ liệu lớn. Y học cũng không ngoài cuộc. Các nhà khoa học đưa ra nhiều quan niệm mới về y khoa 4.0 như “Trí tuệ nhân tạo là ống nghe của thế kỷ 21”, “Chatbot là trợ lý thầy thuốc” hay “Y khoa sẽ thiếu chính xác nếu không có trí tuệ nhân tạo”…