MẮT
Ngô Văn Phượng

Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa 2

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Mắt