Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Phan Minh Tùng

Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu, kỹ năng lâm sàng