Bộ Môn Hóa Sinh
Trần Thị Khánh Quỳnh

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh, y tế công cộng