Nhân sự
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
Ngô Viết Phú

Học vị: Dược sĩ

Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm Thí Nghiệm

Lĩnh vực nghiên cứu: Dược