Nhân sự
Lãnh đạo Khoa
Võ Thị Hà Hoa

Học vị: Tiến Sĩ. Bác sĩ CKII

Chức vụ: Trưởng Khoa

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: Nội Tim mạch

Email: vohahoa@yahoo.com

Quá trình công tác

12/1986 - 4/1988: Bác sĩ điều trị khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện C Đà Nẵng

5/1988 - 12/2002: Bác sĩ điều trị khoa Nội Tim mạch Bệnh viện C Đà Nẵng. Phó trưởng khoa Nội Tim mạch 4/2000

12/2002 đến nay Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện C Đà Nẵng - Phó Chủ tịch chuyên môn Phân Hội đồng GĐYK TW II

Quá trình đào tạo

Tháng 6-12/1992: Học chuyên khoa sơ bộ Tim mạch, Điện tim, Siêu âm tim tại Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam

Khoá 1993-1995: Học Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa tại Trường Đại học Y khoa Huế

Khóa 1995-1996: Học Trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị Thành phố Đà Nẵng

Khoá 2000-2002: Học Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội Tim mạch tại Trường Đại học Y- Dươc Huế

Khoá 2004-2006: Học Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện chính tri khu vực III tại Đà Nẵng

Khoá 2004-2008: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nội Tim mạch tại Đại học Huế

Tháng 3- 7/2008: Học Quản lý Bệnh viện - Trường Đại học Y-Dược Huế

Công trình nghiên cứu

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Khảo sát nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân đái tháo đường thể 2

2003

Hội nghị khoa học toàn quốc lần II - Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, tr. 140 - 148.

2

Khảo sát một số  tiêu chuẩn chẩn đoán của  nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân nghi ngờ bệnh mạch vành

2007

Tạp chí Tim mạch học , Nhà xuất bản Y học số 47/ 2007, tr. 174 - 183.

3

Bệnh mạch vành đái tháo đường thể 2: Dịch tể, bệnh sinh và phân loại

2007

Tạp chí Tim mạch học, Nhà xuất bản Y học số 47/ 2007 , tr. 361- 376.

4

Nghiên cứu nghiệm pháp gắng sức và rối loạn nhịp tim

2007

Hội nghị khoa học trẻ trường Đại học Y Dược Huế 11/ 2007.

5

Giá trị chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim của điện tim gắng sức với chụp động mạch vành chọn lọc ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

2008

Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế xuất bản số 616 - 617/ 200 8, tr. 815 - 827.

6

Yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có điện tim gắng sức dương tính

2008

Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế xuất bản số 616 - 617/ 200 8, tr. 889 - 901.

7

Nghiên cứu thiếu máu cục bộ cơ tim qua điện tim gắng sức ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

2008

Hội nghị tim mạch Đông Nam Á lần thứ 17, Hà Nội 10/2008.

8

Mối liên quan giữa bệnh tim thiếu máu cục bộ với các yếu tố nguy cơ tim mạch

2010

Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế xuất bản số 712 - 713/ 2010, tr. 198 - 203

9

Giá trị chẩn đoán sớm bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính của các phương pháp kinh điển so với chụp mạch vành

2010

Tạp chí Nội khoa, Tổng Hội Y Dược học Việt Nam xuất bản số 4/2010, tr.1068 - 1077

10

Hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân nữ trên 45 tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện C Đà Nẵng

2010

Tạp chí Nội khoa, Tổng Hội Y Dược học Việt Nam xuất bản số 4/2010, tr.811 - 818

11

Nghiên cứu một số đặc điểm về tăng huyết áp ẩn giấu được phát hiện bằng đo huyết áp lưu động 24 giờ tại bệnh viện C Đà Nẵng

2012

Tạp chí Nội tiết – Đái tháo đường,Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam xuất bản số 8/2012, tr.725-733

12

Khảo sát mối liên quan giữa tăng huyết áp ẩn giấu với các yếu tố nguy cơ tim mạch và tổn thương cơ quan đích

2013

Tạp chí tim mạch học Việt Nam,xuất bản số 65/2013, tr.74-80

13

Khảo sát đặc điểm biến thiên huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp ẩn giấu qua Holter huyết áp 24 giờ

2014

Tạp chí Y học thực hành, xuất bản số 918/2014, tr.118-124

14

Giá trị chẩn đoán sàng lọc bệnh tim thiếu máu cục bộ của nghiệm pháp gắng sức so với chụp mạch vành

2015

Tạp chí tim mạch học Việt Nam,xuất bản số 72/2015, tr.367-375

Đề tài dự án

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Mô hình bệnh tiêu hóa trong 5 năm tại Bệnh viện C ĐN (1982-1986)

1987

Cơ sở

Cộng sự

2

Dịch tể học bệnh tăng huyết áp ở người Việt Nam

1988

Nhà nước

Công sự

3

Hội chứng nút xoang bệnh lý, vấn đề chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng (1995-1997)

1999

Cơ sở

Chủ nhiệm

4

Đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp (1998-1999)

1999

Cơ sở

Chủ nhiệm

5

Bệnh cơ tim giãn vấn đề chẩn đoán, điều trị và tiên lượng trong 5 năm (1995-1999) tại Bệnh viện C Đà Nẵng

2000

Cơ sở

Chủ nhiệm

6

Khảo sát nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân đái tháo đường thể 2

2002

Đề tài BS.CKII

Chủ nhiệm

7

Khảo sát một số  tiêu chuẩn chẩn đoán của  nghiệm pháp gắng sức ở bệnh nhân nghi ngờ bệnh mạch vành

2007

Cơ sở

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu nghiệm pháp gắng sức và rối loạn nhịp tim

2007

Cơ sở

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu thiếu máu cục bộ cơ tim qua điện tim gắng sức ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2

2008

Luận án

Tiến sỹ

Chủ nhiệm

10

Đánh giá các phương pháp chẩn đoán kinh điển bệnh tim thiếu máu cục bộ tại Tp Đà Nẵng       

2009

Thành phố

Chủ nhiệm

11

Hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân nữ trên 45 tuổi tăng huyết áp tại Bệnh viện C Đà Nẵng

2010

Cơ sở

Chủ nhiệm

12

Nghiên cứu một số đặc điểm về tăng huyết áp ẩn giấu được phát hiện bằng đo huyết áp lưu động 24 giờ tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

2011

Cơ sở

Chủ nhiệm

13

Phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp ẩn giấu và đề xuất các bước chẩn đoán tăng huyết áp ẩn giấu

2012

Thành phố

Chủ nhiệm

14

Giá trị chẩn đoán bệnh tim thiếu máu cục bộ của điện tim gắng sức thảm lăn so với chụp mạch vành chọn lọc tại Bệnh viện C Đà Nẵng

2014

Cơ sở

Chủ nhiệm

15

Giá trị yếu tố nguy cơ tim mạch với tổn thương động mạch vành

2015

Cơ sở

Chủ nhiệm