Nhân sự
Lãnh đạo Khoa
Hoàng Hà

Học vị: Tiến Sĩ YTCC. Bác sĩ CK Nội nhi, Thầy thuốc ưu tú. Giảng viên chính, Bác sĩ chính

Chức vụ: Viện phó Viện NC&ĐT Y Sinh Dược

Kiêm nhiệm: Phó Trưởng khoa Y - Trưởng Bộ môn Y tế công cộng

Lĩnh vực nghiên cứu: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Đánh giá hiệu lực thuốc, Ký sinh trùng-côn trùng.

Email: hoangha6dtu@gmail.com

Công trình nghiên cứu

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Các biện pháp phòng chống sốt rét năm 1994 tỉnh Q. Trị

1994

Tạp chí khoa học Phân Viện SR- KST- CT Quy Nhơn 1994

2

Biện pháp tổ chức trong công tác phòng chống sốt rét ở Quảng Trị

1995

Tạp chí khoa học Trường Đại học Y khoa Huế

3

Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác PCSR ở đồng bào Pakô Quảng Trị

1996

Đề tài cấp Bộ 1995 của Trường Đại học Y khoa Huế

4

Đào tạo và sử dụng màng lưới “vệ sinh viên” thôn bản trong điều trị bệnh nhân và phòng chống sốt rét

1996

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1991-1995, Viện SR- KST- CT Trung ương

5

Kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch, phòng chống sốt rét

2000

Tạp chí Viện SR- KST- CT Trung ương 1997

6

Đánh giá hiệu lực thuốc điều trị SR tại xã Thanh, huyện Hướng Hoá

2000

Tạp chí số1 Viện SR- KST- CT Trung ương năm 2000

7

Đánh giá hiệu lực thuốc điều trị sốt rét trên bệnh nhân sốt rét giai đoạn 1996-2000

2001

Kỷ yếu công trình Viện nghiên cứu khoa học 1996 -2000

8

Nghiên cứu tình hình sốt rét huyện Hướng Hoá 2 năm (2001-2002).

2003

Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y khoa Huế 2003

9

Nghiên cứu tình hình SR  xã Thanh huyện Hướng Hoá 2004

2005

Tạp chí số 3-2005 Viện SR- KST- CT Trung ương 2005

10

TTGD  thay đổi hành vi phòng chống sốt rét tại xã Thanh- huyện Hướng Hoá, Quảng Trị năm 2006

2007

Tạp chí số 1-2007 Viện SR- KST- CT Trung ương

11

Nghiên cứu các biện pháp PCSR tại 2 xã Thanh, Xy; huyện Hướng Hoá 2008

2009

Tạp chí số 2-2009 Viện SR- KST- CT Trung ương

12

Điều tra thực trạng sán lá phổi tại 3 xã Tà Rụt, Tà Long, Đakrông; huyện Đakrông

2009

Đề tài của Viện SR-KST-CT TƯ năm 2009

13

Nghiên cứu sán lá gan nhỏ tại 2 xã Tà Rụt, Tà Long, huyện Đakrông

2009

Sở Y tế Quảng Trị năm 2009

14

Phân vùng dịch tễ sốt rét 2 huyện Hải Lăng, Gio Linh tỉnh Quảng Trị

2009

Đề tài cấp cơ sở 2009

15

Nghiên cứu tình hình sốt rét các xã biên giới huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị năm 2010

2010

Báo cáo tại Hội nghị YTCC quốc tế tại Huế 9/2010. Tạp chí khoa học Đại học Huế - chuyên san Y-Dược,

16

Joint malaria surveys lead towards improved cross-border cooperation between Savanakhet province, Laos and Quangtri province, Vietnam”

2012

Malaria Journal 2012, 11 :262, Publication date 3 August 2012.

Xếp hạng: Q1

17

Đánh giá kết quả P/chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010-2012

2013

Báo cáo tại HNKH và đăng tạp chí Đại học Y dược Huế năm 2013

18

The Study on the Situation of Malaria and Evaluation of the Result Malaria control intervention in a number of border communes of Huonghoa district Quangtri province

10/2014

Book of Abtracts, International Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional Countries (ICPH – GMS 2014)

19

Đánh giá kết quả phối hợp phòng chống sốt rét biên giới tỉnh Quảng Trị (VN) và Savannakhet (Lào)

12/2014

Báo cáo tại HNKH Đại học Y dược Cần Thơ năm 2014, Tạp chí Y học thực hành.

20

Evaluation the Result of Malaria Control Interventions applied in the Border Communes of Huong hoa District, Quang Tri, Viet Nam and Savannakhet, Laos.

9/2015

7thInternational Conference on Public Health among the Greater Mekong Sub-Regional Countries in Hue city, Vietnam

September 26-27, 2015

21

Nghiên cứu KT-TĐ-TH của người mẹ về việc tiêm Viêm gan B trong 24 giờ sau sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị năm 2016-2017

11/2017

Bài báo cáo Khoa học Trường ĐHKTYD Đà Nẵng

22

Phối hợp nghiên cứu tình hình và phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị và  Savanakhet, Lào 4 năm 2010 - 2013

5/2018

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân, số 3 (28)-5/2018

ISSN 1859 – 4905.

23

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun kim và kết quả tẩy giun bằng thuốc Albendazol ở trẻ em từ 2-5 tuổi ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2017

6/2018

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân, số 4 (29)-6/2018

ISSN 1859 – 4905.

24

HumaninfectionwithPlasmodiumknowlesion the Laos-Vietnam border

8/2018

Tropical Medicine and Health

Pongvongsa et al. Tropical Medicine and Health (2018) 46:33

https://doi.org/10.1186/s41182-018-0116-7. Xếp hạng: Q1