VẬT LÝ - LÝ SINH
Trần Hồng Nhung

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý