Nhân sự
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược
Nguyễn Ngọc Minh
Học hàm - Học vị:

Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ, Bác sĩ Cao cấp

Lĩnh vực nghiên cứu:

Chuyên viên đầu ngành Huyết học Truyền máu

Hoàng Hà
Học hàm - Học vị:

Thầy thuốc ưu tú, Giảng viên chính, Bác sĩ chính - Tiến Sĩ YTCC. Bác sĩ CK Nội nhi

Lĩnh vực nghiên cứu:

Y tế công cộng, Y học dự phòng, Đánh giá hiệu lực thuốc, Ký sinh trùng-côn trùng.

Lãnh đạo Khoa
Trương Thanh
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ chuyên khoa II

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản lý Y tế

Hoàng Hà
Học hàm - Học vị:

- Tiến Sĩ YTCC. Bác sĩ CK Nội nhi, Thầy thuốc ưu tú. Giảng viên chính, Bác sĩ chính

Lĩnh vực nghiên cứu:

Y tế công cộng, Y học dự phòng, Đánh giá hiệu lực thuốc, Ký sinh trùng-côn trùng.

Giáo Vụ - Hành Chính Khoa
Y học cơ sở/Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Phạm Thị Minh Đức
Học hàm - Học vị:

Giáo sư - Tiến sĩ. Bác sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản Lý Y Tế

Trương Thanh
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ chuyên khoa II

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản lý Y tế

Nguyễn Thị Như Ly
Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý bệnh, di truyền học, y tế công cộng

Trần Châu Mỹ Thanh
Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý, sinh lý bệnh, y tế công cộng

Y học cơ sở/Bộ Môn Giải Phẫu
Nguyễn Mỹ
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ Chuyên khoa 1

Lĩnh vực nghiên cứu:

Giải Phẩu, Ngoại Tiêu Hóa

Phan Minh Tùng
Lĩnh vực nghiên cứu:

Giải phẫu, chẩn đoán hình ảnh, kỹ năng lâm sàng

Y học cơ sở/Bộ Môn Hóa Sinh
Y học cơ sở/Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học Phân Tử, Di Truyền
Y học cơ sở/Bộ Môn Dược Lý : Bộ môn Dược lý - Khoa Dược đảm nhiệm
Y học cơ sở/Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Phan Ngữ
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ Chuyên khoa 1

Lĩnh vực nghiên cứu:

Mô phôi - Giải phẩu bệnh

Nguyễn Thị Hà
Lĩnh vực nghiên cứu:

Mô phôi, giải phẫu bệnh, y tế công cộng

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Lĩnh vực nghiên cứu:

Mô phôi, giải phẫu bệnh, kỹ thuật y học

Y học cơ sở/Bộ Môn Chẩn Đoán Hình Ảnh
Y học cơ sở/BM Dinh dưỡng
Y học cơ sở/BM Phẫu thuật thực hành
Ngô Nguyễn Xuân Nam
Lĩnh vực nghiên cứu:

Ngoại khoa, phẫu thuật thực hành

Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Nội
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Ngoại
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Sản Phụ Khoa
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Nhi
Y HỌC LÂM SÀNG/RĂNG - HÀM - MẶT
Y HỌC LÂM SÀNG/MẮT
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Thần Kinh, Tâm Thần
Lê Đức Hinh
Học hàm - Học vị:

Giáo sư - Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thần kinh - Tâm thần

Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Y Học Cổ Truyền
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Điều Dưỡng: Khoa Điều Dưỡng đảm nhiệm - ThS.BS Nguyễn Huỳnh Ngọc
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Phan Minh Tùng
Lĩnh vực nghiên cứu:

Chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu, kỹ năng lâm sàng

Nguyễn Phúc Học
Lĩnh vực nghiên cứu:

Gây mê, Hồi Sức, Kỹ năng lâm sàng

Nguyễn Phương Dung
Học hàm - Học vị:

Bác sĩ - Bác sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Y học cổ truyền, kỹ năng lâm sàng

Nguyễn Đình Tùng
Lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ năng lâm sàng, y tế công cộng

Y HỌC LÂM SÀNG/BM Tai mũi họng
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Thần kinh
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Tâm thần
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Truyền nhiễm
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Da liễu
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Y học gia đình
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Lao
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Ung thư
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Phục hồi chức năng
Phạm Thị Đào
Lĩnh vực nghiên cứu:

Phục hồi chức năng, ngoại khoa

Y HỌC LÂM SÀNG/BM Pháp Y
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Gây mê hồi sức
Nguyễn Phúc Học
Học hàm - Học vị:

- Thạc sĩ Bác sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

GMHS, kỹ năng lâm sàng

Y HỌC LÂM SÀNG/BM Y học hạt nhân
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Bệnh nghề nghiệp
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Truyền thông & giáo dục sức khỏe
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Dân Số Học - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Sức Khỏe Gia Đình
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Tổ Chức Y Tế - Chương Trình Y Tế Quốc Gia
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Dịch Tể Học
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
KHOA HỌC CƠ BẢN/LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA HỌC CƠ BẢN/GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
KHOA HỌC CƠ BẢN/TOÁN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/VẬT LÝ - LÝ SINH
KHOA HỌC CƠ BẢN/TIN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/HÓA HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/NGOẠI NGỮ