Đào tạo Giảng viên mới

Ngày 09/11/2017 Bộ môn Y học cơ sở/ khoa Y/ DTU tổ chức các trợ giảng triển khai giảng thử để đào tạo cho 3 bác sĩ trợ giảng các nội dung về y học cơ sở. Các trợ giảng đã hoàn thành tốt nội dung bài giảng và được sự góp ý và chỉnh sửa tỷ mỉ, chất lương cao từ các giảng viên cựu trào trong Khoa... Việc đào tạo các giảng viên mới đã và đang liên tục được chú trong và có hiệu quả cao tại khoa Y Đại Học Duy Tân.

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

chưa xác định

Các tin khác