Chuẩn đầu ra ngành Bác sĩ đa khoa

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Bác sỹ đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được Y học hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về kiến thức: Trình bày và áp dụng được:

- Những quy luật cơ bản về:

+  Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

+  Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

- Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Về thái độ:

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học tập vươn lên.

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

Về kỹ năng:

- Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khỏe, tổ chức chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe.

- Chẩn đoán và xử lý các bệnh thông thường và các trường hợp cấp cứu thông thường.

- Chẩn đoán định hướng một số bệnh chuyên khoa.

- Thực hiện được một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng.

- Chỉ định đánh giá được một số xét nghiệm và kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho chẩn đoán các bệnh thông thường.

- Phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương công tác

- Đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tham gia tổ chức phòng chống dịch.

-  Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và chữa bệnh.

-  Sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn.

Các tin khác