An toàn Thông tin

Chuyên ngành An toàn Thông tin

Tổng quan Ngành
 
Chuyên ngành An toàn Thông tin đào tạo chuyên viên quản trị hệ thống mạng, cung cấp khối lượng kiến thức cần thiết và các kỹ năng thực hành để sinh viên có thể thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt tiêu chuẩn cao cho doanh nghiệp và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về công nghệ mới trong hệ thống máy tính, các thiết bị mạng hiện đại, các loại hệ thống mạng cũng như kỹ năng cần thiết trong thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng.
Chuyên ngành Kỹ thuật Mạng
Thời gian Đào tạo
 
- Trình độ Đại học: 4 năm
- Trình độ Cao đẳng: 3 năm
 
Chương trình Đào tạo
 
- Kiến thức cơ sở
 
• Mạng máy tính
• Kiến trúc Máy tính
• Kỹ thuật Lập trình
 
- Kiến thức chung của ngành
 
• Bảo mật Thông tin
• Phân tích và Thiết kế mạng
• Lập trình
 
- Kiến thức chuyên sâu
 
• Lập trình Mạng máy tính
• Hệ điều hành
• An ninh mạng
 
Kỹ năng Nghề nghiệp
 
- Có khả năng lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính.
- Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về quản trị mạng, dịch vụ mạng, thực hành an ninh mạng, thiết kế mạng, mạng không dây… Có khả năng thiết kế (quy mô vừa và nhỏ) hệ thống mạng; phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc quản trị mạng, an ninh mạng, đường kết nối, lưu trữ cơ sở dữ liệu, hệ thống backup thông tin.
- Thiết kế, quản trị và vận hành website cho các doanh nghiệp Non - IT.
- Có khả năng phân tích độc lập và thực hiện các công việc liên quan đến mạng và truyền thông; có khả năng phát hiện các vấn đề, tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế để giải quyết. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để hoàn thành công việc được giao.
- Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống nghề nghiệp khác nhau.
 
Cơ hội Việc làm chuyên ngành An toàn Thông tin
 
- Chuyên viên Quản trị mạng nói chung
- Chuyên viên An ninh mạng
- Chuyên viên pentest hệ thống Công nghệ Thông tin
- Chuyên viên Tư vấn & Thiết kế các hệ thống mạng và hệ thống An toàn Thông tin
- Giảng viên, nghiên cứu viên
 

 

Hãy tham gia học tập ngay tại Duy Tân để trở thành những công dân ưu tú, giỏi tay nghề, kỹ năng cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội trong thời đại mới.

 

Chuyên ngành đào tạo

THÔNG TIN KHOA CNTT

Thông tin về Khoa
Thông tin Tuyển sinh
 • Kỹ Thuật Mạng (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 101)

   

  Công Nghệ Phần Mềm (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 102)

   

  Hệ thống Thông tin (Mã ngành: 7340405; Mã chuyên ngành: 410)

   

  Big Data & Machine Learning (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 115)

   

  Thông tin chi tiết về Tuyển sinh Khoa Công nghệ Thông tin, xem tại Website:

  http://tuyensinh.www.duanvinsportia.com

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111