COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION II: ASKING FOR INFORMATION

Hỏi thông tin là một phần quan trọng trong giao tiếp. Cách hỏi như thế nào, ngữ điệu ra sao cũng ảnh hưởng đến sự thành công của bạn. Dưới đây tôi xin cung cấp một vài mẫu câu, cụm từ thường được sử dụng trong việc hỏi thông tin, các bạn có thể tham khảo và áp dụng.

COMMON PHRASES FOR ENGLISH COMMUNICATION SECTION I: GREETING

Chào hỏi trong lần đầu tiên gặp nhau đóng một phần thành công trong giao tiếp. Với từng đối tượng khác nhau thì cách chào hỏi cũng khác nhau, dưới đây tôi xin cung cấp một số câu, thành ngữ cơ bản trong giao tiếp hàng ngày. Chỉ cần dành một thời gian ít ỏi và áp dụng thường xuyên bạn có thể tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 229 - dự phòng tổn thất tài sản áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2017

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017. Trong đó Tài khoản 229– Dự phòng tổn thất tài sản có nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu như sau:

So sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2016 và năm 2017

Ngày 02/8/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 so với năm 2016, cụ thể như sau:

Một số bước luyện viết tiếng Anh có hiệu quả

Muốn làm việc gì cũng vậy, trước khi muốn mình thực sự giỏi về lĩnh vực nào thì đầu tiên bạn cần phải học qua các bước cơ bản. Trong viết tiếng Anh cũng vậy. Không phải ngay lập tức bạn có thể viết hay và tốt ngay được. Sau đây là một số bước cơ bản mà mình đã sưu tầm và học hỏi từ các thầy cô cũng như bạn bè, hy vọng nó có thể giúp ít nhiều cho việc luyện kỹ năng viết tiếng Anh của bạn nhé.