So sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2016 và năm 2017

Ngày 02/8/2016, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 so với năm 2016, cụ thể như sau: 

undefined

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

undefined

Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất là 213.000 đồng/tháng, tức tăng khoảng 7,3% so với năm 2016. 

GV: Nguyễn Thị Thúy An

Bài viết liên quan