Hệ thống đào tạo nghề nghiệp - Đại học Duy Tân

Hệ thống đào tạo nghề nghiệp - Đại học Duy Tân đã được quan tâm đầu tư phát triển trong 14 năm qua tại Đại học Duy Tân theo định hướng “đào tạo gắn liền với công việc” của nhà trường.

Khoa Cao đẳng thực hành: Ngày 19/09/2011, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 59/2011/GCN-ĐKHĐDN cho phép trường Đại học Duy Tân được đào tạo nghề trình độ cao đẳng với 3 nghề: Quản trị khách sạn, Công nghệ Thông tin (Ứng dụng Phần mềm) và Kế toán doanh nghiệp. Trường cũng là đơn vị duy nhất hiện nay tại miền Trung được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học chính qui. Đến năm học 2013- 2014, số lượng sinh viên cao đẳng nghề của trường là 649 sinh viên, trong đó nghề Quản trị khách sạn 353 sinh viên, nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 141 sinh viên và nghề Kế toán doanh nghiệp155 sinh viên.

Với những thành xuất sắc trong hoạt động đào tạo nghề của Thành phố, năm học 2012 – 2013, khoa Cao đẳng thực hành Trường Đại học Duy Tân đã được nhận giấy khen của Giám đốc Sở LĐTBXH và năm học 2013 - 2014 được nhận Bằng khen do chủ tịch UBND Thành phố trao tặng.

Học viện CNTT Quốc Tế NIIT-Duy Tân chính thức đi vào hoạt động từ tháng 07 năm 2005 trên cơ sở hợp tác với Học viện công nghệ thông tin NIIT Ấn Độ và đến nay đã đào tạo hơn 400 chuyên viên kỹ thuật.

Trung tâm đào tạo Kiểm toán viên Duy Tân được thành lập tháng 06 năm 2008 trên cơ sở hợp tác với Hiệp hội Kế toán Kế toán công chứng Vương Quốc Anh (ACCA) để đào tạo các chứng chỉ kế toán hành nghề quốc tế  và các chứng chỉ ngắn hạn khác như kế toán trưởng, kế toán thuế, phân tích báo cáo tài chính....

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Du lịch - Khách sạn TOURIA được thành lập tháng 6 năm  2012 để thực hiện nhiệm vụ đào tạo các chứng chỉ nghiệp vụ trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn như Hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ buồng, bàn, nghiệp vụ phòng. Đại học Duy Tân là đơn vị đầu tiên được Tổng cục du lịch cho phép đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên.

Trung cấp Chuyên Nghiệp (TCCN) (trước đây) Ngày 12/06/2000, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5203/THCN-DN cho phép Trường mở hệ đào tạo Trung cấp Chuyên Nghiệp (TCCN). Hệ TCCN đào tạo 5 ngành với 10 chuyên ngành: Thiết kế và quản trị mạng, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kế toán Doanh nghiệp - Sản xuất, Kế toán Thương mại - Dịch vụ, Kế toán Ngân hàng, Điện tử - Viễn Thông, Nghiệp vụ Lữ hành, Nghiệp vụ Lễ tân, Quản trị Lưu trú Du lịch, Quản trị Nhà hàng. Đến thời điểm dừng đào tạo TCCN vào năm 2012, trường đã tuyển sinh và đào tạo 11 khóa với gần 12.000 học sinh.