THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM ĐƠN XIN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ( Đối với sinh viên các khoa trước )

THÔNG BÁO

Khoa Cao đẳng Thực hành Trường Đại học Duy Tân thông báo đến sinh viên các khóa trước ( từ khóa N18- khóa N20) đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa có quyết định công nhận tốt nghiêp thì làm Đơn xin công nhận tốt nghiệp gửi về văn phòng  khoa - P402 - 137 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng.

Thời gian:  từ ngày ra thông báo đến hết 31/03/2018 

Nếu sinh viên không thực hiện đúng thời gian trên thì mọi sự trễ nải sau này sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm

Có mẫu đính kèm

 

 

KHOA CĐTH

 

Bài viết liên quan