Thông báo trả nợ môn

Khoa CĐTH thông báo đến sinh viên tất cả các khóa
Hiện nay đã có các lớp học, vì vậy sinh viên nào còn nợ môn liên hệ VP khoa làm thủ tục trả nợ.
Riêng các môn sau chưa có lớp
1. Lập trình Windows ADO. Net
2. Thiết kế và quản website
3. Quan hệ chăm sóc khách hàng
4. Quản lý chất lượng dịch vụ
5. Anh văn giao tiếp 2
6. Kỹ năng giải quyết vấn đề
7. Kỹ năng làm việc nhóm
8. Anh văn giao tiếp 1
9. Trang trí nội thất khách sạn

Bài viết liên quan