THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N21

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N21

- LỊCH THI MÔN CHÍNH TRỊ - 7h00 ngày 21/05/2018 - Phòng 201, 202, - 334/4 NVL ( cả 3 ngành )
- LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT - 7h00 ngày 22/05/2018 - phòng 201,202,203 - 334/4 NVL ( cả 3 ngành )
- LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH

Ngành DU LỊCH : 7h00 ngày 23/05/2018 - P 312 QUANG TRUNG
                          13h00 ngày 23/05/2018 - 59 HÀ BỔNG
Ngành CNTT: 7h00 ngày 23/05/2018 - P 113 _ KHU A HÒA KHÁNH NAM

Ngành KẾ TOÁN: 7h00 ngày 23/05/2018 - P133 - KHU A - HÒA KHÁNH NAM

 

Sinh viên đọc kỹ lịch thi
Đi thi mặc áo sơ mi có cổ ( cả Nam và Nữ )
Mang dép có coi hậu
Mang thẻ sinh viên ( đối với sinh viên khóa trước - Liên hệ giám thị coi thi nhận thẻ dự thi )


Ngày 12/05/2018
KHOA CĐTH

Bài viết liên quan