Thông báo về việc đăng ký học ghép

Thông báo về việc đăng ký học ghep các môn không còn trong khung chương trình ( dành cho sinh viên các khóa N20 trở về trước )

Thông báo sinh viên trả nợ học phần Anh văn 1234

Khoa Cao đẳng Thực hành thông báo cho các bạn sinh viên khóa N20 trở về trước . Sinh viên nào còn nợ học phần Anh văn 1234 nhanh chóng liên hệ về khoa để đăng ký học trả nợ.

KHAI GIẢNG LỚP NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp

Kiểm tra thông tin sinh viên xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5/2017

Khoa Cao đẳng Thực hành thông báo đến các bạn sinh viên nằm trong danh sách xét công nhận tốt nghiệp đợt này. Sinh viên rà soát thông tin cá nhân trong danh sách để nhà Trường ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Nếu phát hiện thấy sự nhầm lẫn thông tin cá nhân sinh viên liên lạc ngay về văn phòng Khoa theo số đt: 02363655914