THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIÊP VÀ THI TỐT NGHIỆP

Khoa CĐTH Thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên các Khóa N19 đến N22. - Hiên nay Khoa bắt đầu triển khai thực tập cho các sinh viên khóa N23 vì vậy sinh viên nào còn nợ môn Thực tập tốt nghiệp về khoa là thủ tục trả nợ ( Gấp ) - Hiện nay khoa đã bắt đầu nhận đơn xin dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cũ ( từ N19 đến N22 )- mẫu ở file đính kèm - Những bạn sinh viên nào đã đủ điều kiện tốt nghiệp làm đơn xin công nhận tốt nghiệp - mẫu file đính kèm Hạn cuối ngày 30/03/2020 KHOA CĐTH

THÔNG BÁO ĐĂNGKÝ HỌC GHÉP TRẢ NỢ MÔN NĂM HỌC 2019- 2020

Hiện nay lịch đào tạo năm học 2019-2020 đã bắt đầu Vì vậy Khoa CĐTH Thông báo đến các bạn sinh viên các khóa từ N19 - đến khóa N23, Bạn nào còn nợ môn liên hệ VP Khoa để làm thủ tục học ghép trả nợ môn.

THÔNG BÁO VÈ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - ĐỢT THI THÁNG 5/2019

Khoa CĐTH thông báo đến các bạn sinh viên đã dự thi tốt nghiệp vào đợt tháng 5/2019 - và đã có Quyết định công nhận tốt nghiệp, lên Văn phòng Khoa làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp, hạn cuối 10/08/2019 ( Khoa đã thông báo vào ngày 15/06/2019 và có một số bạn đã nhận, tuy nhiên hiện nay còn 15 bạn vẫn chưa nhận bằng. Nhận được thông báo này các bạn liên lạc về VP Khoa gấp )

THÔNG BÁO HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THÔNG BÁO HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA N22

Khoa CĐTH thông báo đến tất cả sinh viên khóa N22 và sinh viên các khóa trước đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 5/2019 LỊCH THI NHƯ SAU: