TELEPHONING

TELEPHONING There are some expressions that you can use to make a phone call with someone: I/ BEGINNING A CALL - I’d like to speak to Mr. A, please. - Just a moment. I will connect you…..You’re through now. - Mr. A speaking. II/ CHECKING INFORMATION - Did you get my e-mail? - It’s right here in front of me. - I thought It would be quicker to phone than send you another message. I want to run through some of the arrangement for Tuesday….. III/ ASKING THE CALLER TO HOLD - Sorry to keep you waiting so long. Could you hold on a little longer? The network is very slow today. - How long do you think it is going to take to find the information? - I won’t be long now. Right. Here we are. The figures you need are… IV/ASKING THE CALLER TO LEAVE THE MESSAGE - I’M trying to get hold of someone in your sales department. Are you having problems with your phone systems? I was cut off earlier and now there is no reply . - I’ll try the number for you. I’m afraid there’s no reply from the department. They must be at lunch. Would you like to leave a message. I’ll get someone to call you when they get back.

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NỘI BỘ Kiểm toán nội bộ là bộ phận quản lý chức năng trong đơn vị nên kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ là khâu công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo và phát huy tác dụng của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý và điều hành các hoạt động trong đơn vị. Giai đoạn này gồm các công việc sau:

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Trong báo cáo kiểm toán BCTC của kiểm toán Nhà nước có phần kết luận và kiến nghị của KTV đối với đơn vị được kiểm toán. Đơn vị kiểm toán đã trình bày ý kiến về việc tiếp thu các kết luận và kiến nghị của KTV, đồng thời nêu rõ những biện pháp thực hiện của đơn vị.

LÀM SAO ĐỂ SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG VIỆC HỌC

LÀM SAO ĐỂ SINH VIÊN CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG VIỆC HỌC Khác với thời học sinh là giáo viên chủ động giảng và đọc cho ghi chép, sinh viên đại học luôn được hướng đến chủ động trong việc học tập của mình. Vai trò của giáo viên là người hướng dẫn, người gợi ý và người giải thích nếu sinh viên gặp phải những khó khăn trong học tập. Chính vì sự khác biệt này mà các bạn học sinh trở thành sinh viên, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn do chưa quen với phương pháp học tập này. Do đó, sinh viên đại học phải làm sao để chủ động hơn trong học tập

CÁCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI ĐI LÀM

CÁCH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI ĐI LÀM Bạn đang đi làm và muốn đầu tư học tiếng Anh để phát triển công việc của mình, để tìm cơ hội khác làm việc cho một công ty nước ngoài hay vì nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên, thời gian làm việc tại công ty đã chiếm rất nhiều thời gian của bạn, ít nhất là mất 8 tiếng/ ngày. Bên cạnh đó, bạn còn nhiều việc khác phải lo lắng nên đầu óc bạn bị chi phối rất nhiều. Vậy làm sao để có thể đảm bảo được việc làm lại có thể dành chút thời gian trong ngày để học tiếng Anh. Mình xin chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân sau khi gặp nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh và việc làm của mình.