VAI TRÒ HUY ĐỘNG VỐN TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

VAI TRÒ HUY ĐỘNG VỐN TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường nảy sinh các nhu cầu vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp cũng như cho đầu tư phát triển. Vai trò của tài chính doanh nghiệp trước hết thể hiện ở chỗ xác định đúng

Các quyết định trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Các quyết định trong quản trị tài chính doanh nghiệp Quyết định đầu tư Quyết định đầu tư là quyết định quan trọng nhất trong ba quyết định căn bản của quản trị tài chính. Nhà quản trị tài chính cần xác định nên dành bao nhiêu cho tiền mặt, khoản phải thu và bao nhiêu cho tồn kho, bởi mỗi tài sản có đặc trưng riêng, có tốc độ chuyển hoá thành tiền và khả năng sinh lợi riêng. Do vậy, để duy trì một cơ cấu tài sản hợp lý, các nhà quản trị tài chính không chỉ ra các quyết định đầu tư mà còn ra các quyết định cắt giảm, loại bỏ hay thay thế đối với các tài sản không còn giá trị kinh tế. Các quyết định này tác động trực tiếp lên khả năng sinh lợi và rủi ro của doanh nghiệp.

NÊN HỌC ONLINE HAY HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN Phần 2- Học trực tiếp trên lớp với giáo viên

NÊN HỌC ONLINE HAY HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN Phần 2- Học trực tiếp trên lớp với giáo viên Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu những ưu và nhược điểm của học tập trực tuyến (Online). Bên cạnh những mặt mạnh là tiết kiệm thời gian và chi phí, học trực tuyến không thể là giải pháp tối ưu đối với đối tượng người học lớn tuổi hay cơ hội được giao lưu, trao đổi trực tiếp với người khác. Vậy phương pháp học còn lại là tham gia trực tiếp vào lớp học cùng với giáo viên sẽ có những điểm gì?

NÊN HỌC ONLINE HAY HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN

NÊN HỌC ONLINE HAY HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN Phần 1- Học trực tuyến qua Internet (Online) Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin ngày càng được gần hơn với mọi người. Mạng Internet đã mang lại cho con người nhiều ứng dụng rất tiện ích. Trong tất cả các lĩnh vực, công nghệ thông tin được sử dụng để phục vụ cho công việc, học tập, nghiên cứu và cả giải trí. Trong đó, đào tạo trực tuyến cũng trở thành một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Vậy với học trực tuyến qua Internet và tham gia lớp học trực tiếp với giáo viên có những ưu nhược điểm gì?

A COMPANY VISIT

A COMPANY VISIT There are some expressions that you can use to make a phone call with someone: I/ DIRECT TO THE OFFICE - Could you tell me how to get to the office from here? - Can you tell me the way to…..? - How do I get to…..? - Excuse me, where is the main office? II/ AFTER ABOUT TWO KILOMETERS YOU WILL SEE A GARAGE ON YOUR RIGHT - Some other landmarks.