Buổi giao lưu trực tuyến qua Skype với Đại học San Angelo, Hoa Kỳ

10-12-2019


Sáng ngày 17/09/2019, thầy và trò khoa Kiến trúc - Mỹ thuật DTU đã có buổi nói chuyện trực tuyến với giảng viên và Sinh viên Đại Học San Angelo về triển vọng hợp tác, giao lưu, trao đổi sinh viên trong thời gian tới.

Khoa Kiến trúc DTU đã và đang triển khai rất nhiều chương trình hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội học tập, làm việc trong môi trường quốc tế cho sinh viên.

Bài viết khác