Phan Đăng Thiếu Hiệp

Chuyên ngành: Thiết kế Đồ họa

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Xem thêm

Phạm Đăng Nhật Thái

Chuyên ngành: Kiến trúc

Trình độ: Thạc sĩ Kiến trúc sư

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Xem thêm

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên ngành: Lý luận- Lịch sử Mỹ thuật Công nghiệp

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Xem thêm

Tô Trần Bích Thúy

Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Xem thêm

Lê Phương Hiếu

Chuyên ngành: Thiết kế Nội thất

Trình độ: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng

Email: mostudioart@gmail.com

Xem thêm