Chuyên ngành Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch

30-03-2020

Chuyên ngành Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch

Tổng quan Ngành: Bảo tồn di sản kiến trúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng đến xây dựng thành công môi trường Sinh thái - Văn hoá - Du lịch. Trong những năm qua với sự nổ lực chung của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, công tác bảo tồn di sản kiến trúc ở Việt Nam đã đạt được những kết quả lớn, tạo nên những cơ hội và thách thức lớn, hoạt động thiết thực nhằm khai thác di sản, văn hóa hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Chương trình Đào tạo:

Kỹ năng Nghề nghiệp: Xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng về bảo tồn di sản, phát triển khai thác phục vụ du lịch 

Cơ hội Việc làm: Có cơ hội trở thành chuyên gia về di sản bảo tồn...

 

Bài viết khác