Tuyển sinh

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2- 2014

  • Đăng bởi: Administrator
  • Tuyển sinh
  • 18/12/2015

Đại học Duy Tân tuyển sinh khoá Cao học " Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp "  Mã  ngành: 60.58.02.08, năm 2014 như sau:

1.  Hình thức đào tạo tập trung: Thời gian đào tạo là 2 năm, học ngoài giờ hành chính.

2. Môn thi tuyển sinh: Toán Cao cấp, Sức bền Vật liệu, Tiếng Anh.

3. Điều kiện dự thi 

-Các ngành không cần học chuyển đổi: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Thí sinh thuộc diện này nhưng tốt nghiệp từ năm 2004 về trước phải học chuyển đổi 3 học phần tương tự thí sinh chuyên ngành gần.

-Các ngành gần như Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông … phải học chuyển đổi 3 học phần sau: Kết cấu nhà Bê tông cốt thép, Kết cấu nhà thép, Kỹ Thuật thi công công trình DD và CN. 

4. Ngày thi:  Ngày 25, 26 tháng 10 năm 2014 .

Liên hệ:

- Khoa Xây dựng, P202, Cơ sở 25/K7 Quang Trung, Đà nẵng, hoặc

- Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng hoặc

-  Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 182 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

-  Điện thoại: ( 0511 )-3653561,3650403, 3652608