Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo - Nộp lệ phí làm Đồ án tốt nghiệp - Đợt làm ĐATN tháng 01 năm 2020

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 06/02/2020

Thông báo - Nộp lệ phí làm Đồ án tốt nghiệp - Đợt làm ĐATN tháng 01 năm 2020

 

 

Hiện nay đã có danh sách sinh viên làm ĐATN cho sinh viên nhận ĐATN đợt tháng 01/2020

 

  Yêu cầu sinh viên đến tại phòng kế hoạch tài chính 137 Nguyễn Văn Linh để nộp.

 

   Lệ phí làm ĐATN cho đợt tháng 01/2020 là: 5.200.000 (Năm triệu hai trăm ngàn đồng y)

 

Hạn nộp : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 27/02/2020

 

Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa nộp khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN