Kế hoạch tốt nghiệp

Thông báo nộp lệ phí làm ĐATN đợt tốt nghiệp tháng 12/2018 ( Nhắc lại lần cuối )

  • Đăng bởi: truongvantam
  • Tốt nghiệp
  • 06/11/2018

 

 

Khoa Xây dựng thông báo cho tất cả sinh viên về làm ĐATN đợt ra trường  tháng 12/2018.

 

   Tất cả sinh viên làm ĐATN đợt tốt nghiệp tháng 12 Đến phòng Kế hoạch tài chính số 137 Nguyễn Văn Linh để nộp lệ phí làm ĐATN và lệ phí dự thi  môn 3

 

   - Lệ phí làm ĐATN : 5.200.000 đ (Năm triệu hai trăm ngàn đồng y)

 

   - Lệ phí thi môn 3 :      400.000 đ (Bốn trăm ngàn đồng y)

 

   Tổng cộng : 5.600.000 đ (Năm triệu sáu trăm ngàn dồng y)

 

   Thời hạn nộp  : Kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/11/2018

   

   Sau thời gian trên nếu sinh viên nào chưa nộp khoa sẽ xóa tên ra khỏi danh sách làm ĐATN & dự thi môn 3