Thông tin thông báo của giảng viên

CIE_434A lịch bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN

  • Đăng bởi: phanthanhhai
  • Thông báo chung
  • 13/10/2019

- Bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN vào lúc 7h30 sáng thứ 4 (16/10/2019) tại Quang Trung (tìm phòng tầng 8).

- Sinh viên đi đúng giờ, trang phục đúng quy định.

- Thuyết minh đồ án đầy đủ (Tổ chức thi công móng, có bảng tổ hợp khối lượng (khớp với từng phần nhỏ); cung ứng, xây, trát tường, phần nền, phần mái, thuyết minh tổng mặt bằng....)

- Bản vẽ (ưu tiên thể hiện chính là tiến độ thi công, các phần khác phụ (thể hiện nhỏ hơn)...

- Tổng mặt bằng (khu đất vẽ đúng tỷ lệ, kiểm tra edit kích thước sẽ nhận điểm 0).

- Sinh viên hoàn thành học phí theo đúng uy định, mang theo biên lai HP (nếu có).