Thông tin thông báo của giảng viên

CIE429_Thông báo về việc bổ sung "Bảng thông qua" ĐAMH

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 12/12/2019

Thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp: CIE429AIS, CIE429A, CIE429C về một số nội dung liên quan đến thu hồi "Bảng đánh giá đồ án" của đồ án Kết cấu nhà thép.

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên không đi thông qua buổi cuối và chưa nộp "Bảng đánh giá đồ án";

- Thời gian nộp: Trước 22h00 ngày 12/12/2019

- Hình thức nộp: Chụp ảnh bảng thông qua (chú ý ảnh chụp đủ rõ để đọc rõ chữ), gửi Email cho GVHD theo đúng quy cách Email Giảng viên đã hướng dẫn.

Lưu ý: Những sinh viên không đi thông qua buổi cuối, không nộp "Bảng đánh giá đồ án" cho GV thì bị đánh giá điểm Chuyên cần và Thực hành bằng 0 (Do không có cơ sở) và GV không chịu trách nhiệm về điểm số này.