Thông tin thông báo của giảng viên

CIE428SA_Lịch kiểm tra giữa kỳ

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Thông báo chung
  • 20/06/2019

Lịch kiểm tra giữa kỳ khối lớp CIE428SA

- Thời gian: 7h00 ngày 21/6/2019

- Địa điểm: Phòng 903 cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh

- Nội dung (đề thi được phép sử dụng tài liệu để tra cứu các bảng tra):

+ Hiểu được các thông số kích thước khung ngang nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ

+ Tra được các thông số về cầu trục, tải trọng gió

+ Tính toán, kiểm tra được xà gồ mái, xà gồ vách

+ Xác định được các loại tải trọng cơ bản (TT cầu trục, TT gió) tác dụng lên khung ngang nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ

+ Tổ hợp nội lực khung ngang

+ Kiểm tra được cột thép nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ

+ Thiết kế được dâm vì kèo nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ

+ Thiết kế được vai cột nhà công nghiệp một tầng loại nhẹ