Thông báo

Thông báo nộp Báo cáo Thực Tập Nhận Thức

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 22/11/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến Sinh viên đang Thực tập Nhận Thức. CIE248AC

về lịch nộp báo cáo TTNT:

1. Thời gian: 08h00 ngày 08/12/2019m đến 14h00 ngày 10/12/2019;

2. Địa điểm: Vp Khoa Xây dựng.

Nhận thông báo này đề nghị Sinh viên đi đúng giờ, đúng quy định.