Thông báo

Thông báo nhận đơn xét Thực tập TN, Đồ án Tốt nghiệp đợt tháng 6/2020

  • Đăng bởi: nguyenquoclam
  • Thông báo chung
  • 26/12/2019

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên khóa K21 và trước đó có nguyện vọng Thực tập Tốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp dự kiến tổ chức như sau:

Thực tập Tốt nghiệp: bắt đầu ngày 06/01/2020;

Đồ án Tốt nghiệp: từ 17/01/2020 đến 20/05/2020;

Vậy Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên có nguyện vọng thực hiện, nộp đơn đăng ký thực hiện cho Khoa Xây dựng từ 26/12/2019 đến 02/01/2020.

Lưu ý: Các sinh viên cần xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang làm việc (Các SV đã đăng ký các kỳ trước đó mà bỏ thực hiện cần làm thêm cam kết và chuẩn bị trước lệ phí)

Mẫu đơn: Tải ở đây --> MẪU ĐƠN