Tài liệu học tập

HYD201 Câu hỏi trắc nghiệm Chương 2

 • Đăng bởi: nguyenphuocbinh
 • Sinh viên
 • 18/11/2019

Câu 1 Phương trình Bernouli được xây dựng trên định luật:

 1. Biến thiên động năng cho khối chất lỏng chuyển động
 2. Bảo toàn khối lượng cho khối chất lỏng chuyển động
 3. Bảo toàn động lượng cho khối chất lỏng chuyển động
 4. Cả ba phương án trên đều sai

 

Câu 2 Phương trình động lượng được xây dựng trên định luật:

 1. Bảo toàn năng lượng cho khối chất lỏng chuyển động
 2. Bảo toàn khối lượng cho khối chất lỏng chuyển động
 3. Bảo toàn động lượng cho khối chất lỏng chuyển động
 4. Cả ba phương án trên đều sai

 

Câu 3 Xét dòng chảy có áp trong ống tròn thẳng đứng chảy từ trên xuống, áp suất tại mặt cắt trước là p1, tại mặt cắt sau là p2, quan hệ giữa p1  và p2:

 1. p1 < p2
 2. p1 = p2
 3. p1 > p2
 4. Chưa xác định được

 

Câu 4 Xét dòng chảy có áp trong ống tròn thẳng đứng chảy từ dưới lên, áp suất tại mặt cắt trước là p1, tại mặt cắt sau là p2, quan hệ giữa p1  và p2:

 1. p1 < p2
 2. p1 = p2
 3. p1 > p2
 4. Chưa xác định được

 

Câu 5 Trong dòng chảy chất lỏng thực, năng lượng đơn vị của dòng chảy:

 1. Giảm dần dọc theo dòng chảy
 2. Không thay đổi dọc theo dòng chảy
 3. Tăng dần theo dòng chảy
 4. Chưa xác định được