Tài liệu học tập

Lớp FIN441B,D (2019-2020) - Tài liệu học tập môn Dự toán xây dựng

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 09/01/2020

Tài liu học tập môn Dự toán xây dựng, gồm:

1) Bài giảng 

2) Bài tập thực hành (hồ sơ thiết kế tram y tế)

3) Mẫu bảng đo bóc khối lượng

4) Định mức 1776 (file excel)

Sinh viên in tài liệu 1,2,3 và mang theo ở buổi học tiếp theo