Tài liệu học tập

CIE411B_2020S: Sửa bài tập 1 và 2

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 02/04/2020

Các bạn truy cập link đính kèm.

https://drive.google.com/open?id=1TndHWnNa4K0fkygInMX6pdfkqPadSGN2

 

Xem các phần comment trong file excel;

Có thể tham khảo bài tập của các bạn khác.

CẢI THIỆN ĐIỂM BÀI TẬP:

Đối với các bạn có bài tập <5đ => Cho phép thực hiện lại 1 lần cho mỗi bài tập;

Đối với sinh viên có bài tập >=5đ => Thực hiện Vẽ Mặt cắt ngang tuyến khi chưa thực hiện siêu cao (MCN A) và hoàn thiện siêu cao (MCN C) của hai trường hợp: Quay siêu cao quanh tim và quanh mép phần xe chạy. Ứng với 02 trường hợp nền đào và nền đắp hoàn toàn.

THỜI HẠN: 18H00 Thứ 3, ngày 07/4/2020; BÀI LÀM GỬI QUA email: Chaudmce@gmai.com