Thông tin chung

Phan Minh Tiến K16 XDD: Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế thép cấu kiện chịu nén - uốn

  • Đăng bởi: Administrator
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2015

Sáng ngày 07/12/2015, tại phòng 803, cơ sở Quang Trung đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường Đại học Duy Tân của bạn Phan Minh Tiến, nguyên là Sinh viên lớp K16 XDD2. Hội đồng gồm TS. Nguyễn Chiến Thắng (chủ tịch HĐ), ThS Phạm Quang Nhật (thư ký) và ThS Trần Thanh Việt (phản biện).

Đề tài có tên : « Xây dựng phần mềm hỗ trợ thiết kế vách BTCT theo tiêu chuẩn ACI-318 và cột BTCT chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012 ». Thầy Nguyễn Thế Dương hướng dẫn đề tài.

Biểu đồ tương tác thiết kế vách

Mục tiêu của đề tài tạo ra được một phần mềm chuyên nghiệp có khả năng tính toán thép cho một số cấu kiện bê tông chịu nén, uốn đồng thời bằng phương pháp chính xác là phương pháp biểu đồ tương tác. Sau thời gian nghiên cứu hơn 2 tháng, Phan Minh Tiến đã có thể xây dựng được phần mềm kiểm tra và thiết kế được một số cấu kiện cơ bản trong công trình dân dụng gồm :

-            Vách BTCT chịu tác dụng của mô men, lực dọc, tính toán theo tiêu chuẩn ACI-318.

-            Cột BTCT chịu nén lệch tâm phẳng theo TCVN 5574-2012.

-            Cột BTCT chịu nén lệch tâm xiên (không gian) theo TCVN 5574-2012.

-            Tối ưu hóa kết quả tính toán cho cột BTCT chịu nén lệch tâm phẳng, cốt thép đặt chu vi theo TCVN 5574-2012.

Đề tài hoàn thành khối lượng và mục tiêu đặt ra. Kết quả đề tài đã được viết và gửi đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Duy Tân. Hội đồng đánh giá đề tài đạt loại tốt.

Được biết Phan Minh Tiến cũng vừa đạt giải Nhì cùng với Hoàng Ngọc Trường tại cuộc thi Đồ án tốt nghiệp xuất sắc (Giải Loa Thành toàn quốc) và hiện đang làm thiết kế cho công ty RFR Việt nam.