Thông tin chung

Mời tham dự Hội nghị Khoa học toàn quốc CHVRBD lần thứ 12

  • Đăng bởi: Administrator
  • Nghiên cứu khoa học
  • 18/12/2015

Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng (VRDB) lần thứ 12 được tổ chức tại Đại học Duy Tân, do Hội Cơ học VRBD phối hợp với Đại học Duy Tân, chủ trì là Khoa Xây dựng, tổ chức.
 
Hội nghị hiện nay đã nhận được 282 bài, rất lớn so với mọi lần hội nghị khác, trong đó ở tiểu ban Kỹ thuật Công trình có nhiều bài hay liên quan đến tính toán kết cấu, sụp đổ dây chuyển, dẻo, tối ưu hoá, tính toán bê tông,... Các bài báo cáo này liên quan rất thiết thực đến công việc và chuyên môn của cán bộ và giảng viên Khoa Xây dựng. 
 
Khoa Xây dựng kính mời các Thầy Cô giáo, các bạn Sinh viên, Các đồng nghiệp quan tâm đến tham dự.