Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

Ứng dụng công nghệ đo đạc mới trong công tác xây dựng hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management)

  • Đăng bởi: duongbinhan
  • Nghiên cứu khoa học
  • 22/04/2016

Ứng dụng công nghệ đo đạc mới trong công tác xây dựng hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management)
Khái niệm BIM hiện chưa được phổ biến tại Việt Nam và cũng chưa xuất hiện trong các hệ thống văn bản, quy định có liên quan trong công tác xây dựng. Tuy nhiên đây sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của công nghệ quản lý toà nhà thông minh trong tương lai gần tại Việt Nam.
Một trong những ứng dụng của công nghệ đo đạc mới chính là sử dụng máy quét FOCUS3D và Leica C10 xây dựng hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management)
Thế mạnh đặc biệt của công nghệ quét laser 3 chiều(FOCUS3D) đó chính là khả năng cung cấp nguồn số liệu 3D đầy đủ, chính xác và trực quan.
Sử dụng máy quét FOCUS3D và Leica C10 được tổng hợp một cách có hệ thống từ giai đoạn đầu khảo sát đến thiết kế, thi công và hoàn thiện để tạo ra bộ hồ sơ hoàn công–Hình thành hệ thống quản lý thông tin tòa nhà BIM (Building Information Management).
(Sưu tầm và tổng hợp)