Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Công nghệ Xây dựng

  • Ths. Phạm Quang Nhật
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Xây dựng
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Thành viên Hội đồng Khoa
  • Email: nhat94@gmail.com

Họ và tên: Phạm Quang Nhật

Học vị: Thạc sỹ ; năm: 2010;

Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp  tại Đại học Xây dựng – Hà nội

Lĩnh vực nghiên cứu:  Thi công xây dựng; Quản lý dự án; Tính chất của bê tông tươi. 

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật thi công; Kỹ thuật Lắp ghép công trình Dân dụng & Công nghiệp; Kỹ thuật thi công đặc biệt; Kỹ thuật thi công nhà cao tầng; Tổ chức thi công.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

09/2001 - nay        : Khoa Xây dựng,Trường đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

01/1999 - 08/2001: Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.

 

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

Thi công: Công nghệ thi công xây dựng; Khoa học tổ chức thi công; Quản lý dự án xây dựng.

Thực nghiệm: Nghiên cứu các tính chất ma sát của bê tông trong ống bơm, các tính chất lưu biến của bê tông tươi. 

 

  1. XUẤT BẢN

 

3.1 Bài báo tạp chí quốc tế:

[2] Nhat-Duc Hoang, Anh-Duc Pham, Quoc-Lam Nguyen, and Quang-Nhat Pham (2016), "Estimating Compressive Strength of High Performance Concrete with Gaussian Process Regression Model" http://www.hindawi.com/journals/ace/2016/2861380/

[1] Nhat-Duc Hoang, Quoc-Lam Nguyen and Quang-Nhat Pham, (2015) Optimizing Construction Project Labor Utilization Using Differential Evolution: A Comparative Study of Mutation Strategies," Advances in Civil Engineering, ESCI.

 

 

3.2 Bài báo tạp chí trong nước

[3] Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, Võ Trung Cường. Ảnh hưởng của thời gian và hàm lượng phụ gia đến các thông số bơm của một số bê tông thương phẩm. Tạp chí Xây dựng,  01/2016(171), ISSN 0866-0762, Bộ Xây dựng, trang 106-109.

[2]Hoàng Nhật Đức, Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Quang Nhật, “Tối ưu hoá tiến độ và chi phí cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Duy tân, số 14/2015, trang 10-16.

[1] Nguyễn Thế Dương, Ngô Tiến Tùng, Phạm Quang Nhật. Ma sát và cách xác định ma sát của bê tông tươi trong thành ống bơm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Duy Tân, số 4, 2012, pp. 

 3.3 Bài báo hội nghị:

[1] Nguyễn Thế Dương, Phạm Quang Nhật, Vũ Văn Nhân, Đỗ Vũ Thảo Quyên “Tính chất ma sát giữa Bê tông tươi và thành ống bơm bằng thép – Một số thực nghiệm trên bê tông thương phẩm MiềnTrung”, Báo cáo tại  Hội nghị giao lưu phát triển bê tông thương phẩm Khu vực Miền Trung.

 

  1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KHÁC

 

4.1 Đề tài thực hiện

 

[4] Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số thành phần bê tông và thời gian đến áp lực bơm bê tông. Đề tài NCKH Cấp bộ, thời gian thực hiện từ 2016-2017.

[3] Đề tài: Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia, tỉ lệ C/(C+Đ) và thời gian đến tính chất ma sát và lưu biến của một số bê tông thương phẩm. Đề tài NCKH cấp trường (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.

[2] Đề tài: Sử dụng thuật giải tiến hóa vi phân để tối ưu hóa tiến độ - hiệu quả tài chính theo thông lệ quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp trường (2015). Bảo vệ thành công tháng 12/2015.

[1] Đề tài: Nghiên cứu sử dụng bẹ (vỏ) cây chuối làm ván khuôn tạo lỗ bu long. Đề tài NCKH cấp trường (2005).

 

4.2 Hướng dẫn

[1] Hướng dẫn phần Thi công nhóm Sinh viên Phan Minh Tiến, Hoàng Ngọc Trường đạt giải Nhì, giải đồ án xuất sắc ngành Kiến trúc - Xây dựng năm 2015 (Giải Loa Thành).