Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

  • TS. Trần Văn Đức
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn CSU - Khoa Đào tạo Quốc Tế
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng Viên khoa Xây dựng
  • Địa chỉ: Phòng 202 - Số 03 Quang Trung

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2016; 

Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường -  Tại : Đại học Bách Khoa  Đà Nẵng

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: Thiết kế cầu thép. Đồ án thiết kế cầu thép.

 1 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

05/2004 - nay        : Khoa Xây dựng + Khoa Đào tạo Quốc tế -  Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.