Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

Học vị: Thạc sỹ ; năm: 2011;

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô đường thành phố, Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu:  Giao thông đô thị, Thiết kế các yếu tố hình học đường và An toàn giao thông. 

Ngoại ngữ: tiếng Anh

Môn học giảng dạy: Thiết kế yếu tố hình học đường; Thiết kế Nền mặt đường và công trình trên đường; Cơ học đất. Hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp, các đồ án môn học thiết kế và thi công đường.

 

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

3/2003 đến 7/2003 Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng công trình hàng không

7/2003 đến nay: Bộ môn Cầu đường – khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân

 

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

Giao thông đô thị: Lý thuyết dòng xe trong đô thị, các đặc trưng dòng xe trong đô thị; quy hoạch thiết kế và khai thác nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn.

Thiết kế yếu tố hình học và an toàn giao thông: Nguyên lý thiết kế và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế đường ô tô. Nghiên cứu các mô hình phân tích, dự báo tai nạn giao thông đường bộ.

 

  1. XUẤT BẢN

 

Bài báo tạp chí

[4] Trịnh Đức Liêm, Phan Cao Thọ, Dương Minh Châu. Ảnh hưởng của các yếu tố hình học đường đến tần suất tai nạn trên đường vùng núi, đoạn đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132), 2018, quyển 2.  ISSN 1859-1531, trang 117-121.

[3] Dương Minh Châu, Hoàng Nhật Đức. Sử dụng thuật toán di truyền đa mục tiêu tối ưu hóa quá trình tìm kiếm bãi đỗ xe trong đô thị, Tạp chí KH&CN - ĐH Duy Tân, 3(22), 49–55, 2017

[2] Dương Minh Châu, Áp dụng HSM phân tích và dự báo tai nạn quốc lộ 1A đoạn tránh Sa Huỳnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số 108, 2016 

[1] Phan Cao Thọ, Dương Minh Châu. Vùng chức năng của nút giao thong điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 42 (số 1- 2011).

 

Bài báo hội nghị:

[1] Thang C Nguyen, Duong T Nguyen, Duc V Tran, Chau M Duong, Investigation Of The Geosocial Obstacles In The Curriculum Development Of Civil Engineering Programs In Vietnam, CDIO 2016 in Turku, Finland. Jul 2016   

 

Đề tài thực hiện

[2] Dương Minh Châu, Hoàng Nhật Đức. Xây dựng mô hình tối ưu hóa quá trình tìm kiếm bãi đỗ xe trong đô thị. Đề tài NCKH Cấp cơ sở. Đại học Duy Tân 2018.

[1] Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn.  Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010