Lĩnh vực N/C và Ứng dụng

ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN HỌC THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN

  • Create by: Administrator
  • Research
  • 10/01/2017

ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN HỌC THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA

GẮN LIỀN VỚI THỰC TIỄN

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo định hướng của ban giám hiệu nhà trường:       “ đào tạo trên cơ sở nghiên cứu lấy thực hành làm trọng tâm”, đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, gắn kết giảng dạy với thực tiễn sản xuất, trong những năm qua, bộ môn Địa kỹ thuật-Thực hành, Khoa Xây dựng  đã chủ động đưa vào áp dụng nội dung đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học trong đó có môn học Thực hành Trắc địa, bao gồm một số nội dung sau:

- Áp dụng một số trong các nội dung thực tập Trắc Địa theo chương trình hợp tác với CSU phù hợp với các máy móc thiết bị hiện có của trường.

- Đưa các nội dung thực hành trong các cuộc thi, tạo sân chơi cho sinh viên.

- Áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong thực hành, thực tập. 

 

Attachment file:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa