Các xuất bản

Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh lên thành phẳng

  • Create by: Administrator
  • Research
  • 10/01/2017

Bài báo “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh lên thành phẳng” (Research and manufacturing experimental equipment to determine the hydrostatics thrust acting on a plane surface immersed in water) được đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân số  4(13) (12/2014)

Bài báo giới thiệu thiết bị thí nghiệm HYD201 - xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh lên thành phẳng; là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tại Đại học Duy Tân. Đây là thiết bị thí nghiệm có sự kế thừa và cải tiến kết quả nghiên cứu từ các thiết bị cùng loại hiện có trên thế giới, với các tính năng tương tự, có giá thành thấp hơn rất nhiều so với ngoại nhập nhưng đảm bảo độ chính xác cao.

Xem bài báo trong file đính kèm.

Attachment file:

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa